Stadion Wrocław

25 - 27 marca 2015

iBeacony – teoria i praktyka

Prelegent: Łukasz Czarnecki

Wprowadzenie w technologię iBeacon – idea, hardware, software, przykładowe zastosowania