Stadion Wrocław

25 - 27 marca 2015

Rynek mobilny dziś i jutro – nowe rynki zbytu (100)

Prelegent: Inga Apiecionek

Prezentacja pokazywać będzie aktualny podział rynku mobilnego (ze względu na platformy mobilne oraz dostawców urządzeń mobilnych). Zaprezentuję, które kraje mają najszybciej rozwijające się rynki mobilne, co oznacza najlepszą koniunkturę dla dostawców oprogramowania, czym charakteryzują się wybrane rynki (aspekt kulturowy, lokalizacyjny, prawny) oraz jak zaistnieć na najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach.